Inalt este numele tau – Legendele cetatii Bistrita

0
1615

În cazul în care vrei să planifici un city break, s-ar putea să-ţi schimbi planurile după ce vei citi Înalt este numele tău. Nu vei mai vâna febril oferte avantajoase pe site-urile ce ademenesc prin imagini picturale cu piaţete italiene, cafenele şi acoperisuri pe fundalul unui apus de soare în Lisabona, Napoli sau Paris. Vei da biletul de avion la preţ derizoriu pe un bilet de tren, care să te ducă la Bistriţa. Vei nimeri astfel în inima unei cetăţi ale cărei legende au fost răstălmăcite şi trezite de Ioana Bradea, un locuitor fidel al ei. Şi vei avea ce vedea! Însă nu te vei opri la reperele prezentului. Vei căuta vremuri necunoscute de tine, dar trăite prea mult de personajele cărţii.

Ajuns şi el în cetatea uitată de rege şi sfinţi, aşa cum îi place Ioanei Bradea să o descrie, prezentul nu este decât o butaforie. Tu vei căuta de fapt un trecut abundent. Din el iese la suprafaţă o atracţie ce poate eclipsa celelalte obiective turistice – un manuscris plin de relatări nemaiauzite. Relatările şi-au pierdut stăpânul, apoi s-au transformat în legende sfâşietoare despre iubiri blestemate, sminteli, vremuri apocaliptice, pedepse grele pentru păcatele uşuraticilor, trădări, fărădelegi, râvniri la bogăţia aproapelui sau catedrale ce nu se mai termină odată pentru a-şi elibera meşterii deveniţi prizonieri.

Toate poveştile cetăţii sunt consemnate pentru vecie de un scrib iscoditor. El adulmecă din umbră slăbiciuni, pofte, decăderi şi încălcări ale tabuurilor. Şi oamenii cetăţii nu întârzie să-i azvârle fapte bune de consermnat. Dar nu vocea lui devine sursa naraţiunii, ci o prezenţă ce pare să plutească deasupra cetăţii. O prezenţă nevăzută, asemenea unui demiurg hotărât să asiste precum un martor detaşat la toate zbaterile muritorilor, ca apoi să-l ia cu asalt remuşcările. Această prezenţă fără chip i se adresează fiecărui suflet chinuit în parte. Sufletului celei ce şi-a căutat perechea hălăduind neruşinat prin ganguri întunecate. Sufletului celui străin, venit să ridice mândra catedrală, prins în capcana unei ctitorii aşa cum erau cele sacre din oraşele medievale – imposibil de terminat în timpul unei singure vieţi. Şi, nu în ulimul rând, sufletului celui ce le consemnează pe toate.

Vei pleca şi tu pe urmele scribului dacă preferi colecţionarea poveştilor uitate. Ioana Bradea ştie cum să resusciteze tot ce are Bistriţa natală mai ademenitor, luminos, dar şi înspăimântător. Şi reuşeşte acest lucru stăpânind mesteşugul scriitorilor capabili de a-şi face născocirile luate drept adevăruri să plutească nestingherite în atemporalitate. Povestile ei alcătuiesc o naraţiune precum un labirint de străduţe unde îşi dau întâlnire toţi cei ce nu-şi pot elibera gândurile şi fricile răscolitoare decât noaptea.

Înalt este numele tău are parfumul unei cronici regăsite într-un anticariat, forfota unei picturi cu târgoveţi şi personaje pestriţe şi fluiditatea poetică a unor scene melancolice. Personajele ei sunt fie stridente şi gălăgioase, fie neclare precum umbrele prelinse pe străzile pitite ale unei aşezări înconjurate de ziduri medievale şi de ochii vigilenţi ai legiuitorilor habotnici. O citeşti de la un cap la altul de parcă ţi-ai sincroniza suflul cu al personajelor, cu al frazelor precum un şuvoi ce ia totul în calea lui. Frazele repezi, pline de fapte grele, nu-ţi lasă prea mult timp pentru a te întreba ce este real şi ce este inventat. Străbaţi lumea Bistriţei cu setea de poveşti ce te loveşte de la primele rânduri. Eşti cutremurat, stupefiat, ispitit şi străbătut de compasiune, revoltă şi dorinţa de a pleca pe urmele personajelor. Nu îţi dezvălui mai mult pentru a nu spulbera vraja lecturii…şi a călătoriei.

Inalt este numele tau - copertaEditura Humanitas, 2017

Citeşte şi Mâţa Vinerii – Bucureştiul fanariot şi realismul magic din bucătăria domnească

Manuscrisul fanariot – Bucureştiul fabulos

Mata Vinerii – Bucurestiul fanariot si realismul magic din bucataria domneasca

Manuscrisul fanariot – Bucurestiul fabulos

LASĂ UN COMENTARIU

Please enter your comment!
Please enter your name here