Citate Mihai Eminescu – cele mai expresive citate semnate de Eminescu

0
4660
citate mihai eminescu

Ți-am pregătit mai jos peste 80 de citate din Mihai Eminescu din care să alegi. Sunt fie citate din poeziile lui, fie din opera de publicistică despre temele lui de suflet, vei găsi multe dintre ele organizate pe tematici: despre viață și sensul vieții, înțelepciune, despre iubire, eternitate, adevăr, fericire, despre națiune și trecerea timpului.

Citate de Mihai Eminescu

Am ales pentru tine unele dintre cele mai profunde și expresive citate semnate de Mihai Eminescu despre caracter, despre bani, despre esența vieții și cât de trecători suntem.

  1. “Toți aceia care vorbe mari aruncă, Numai banul îl vânează și câștigul fără muncă.” – Scrisoarea III

2. “Dreptatea noastră e puterea noastră, cu ea de-odată vom cădea și noi.”

3. “Totul e mărginit, durerea nu.”

4. “Unul câștigă, altul pierde. Așa e lumea, Doamne, așa e lumea.”

5. “Omul crede un strop, se îndoiește o mare.”

6. Nu spera și nu ai teamă, Ce e val ca valul trece – Glossa

7. Contra orice există mijloace, contra invidiei nu.

8. “De-i goni fie norocul
Fie idealurile,
Te urmează în tot locul
Vânturile, valurile.” – Dintre sute de catarge

9. “Noblețea-i slăbiciunea acelor ce nu pot
Pe sine să se pună de-asupra peste tot.” – Urît și sărăcie

10. “De mult de vorbe goale nici voiu să mai ascult –
Nimic e pentru mine ce pentru lume-i mult.” – Ca o făclie…

11. “Floare de crâng,
Astfel viețile
Și tinerețile
Trec și se stâng.” – Stelele-n cer…

12. Toate au trecut pe lume, numai răul a rămas. – Memento mori

13. “Când unul trece, altul vine
În astă lume a-l urma,
Precum când soarele apune
El și răsare undeva.” – Cu mâne zilele-ți adaogi

14. “Alte măști, aceeași piesă.
Alte guri, aceeași gamă.
Amăgit atât de-adese
Nu spera și nu ai teamă.” – Glossa

15. “Poți zidi o lume-ntreagă, poți s-o sfărmi.. orice ai spune,
Peste toate o lopată de țărână se depune. ”

16. “Mulți lucrează, dar puțini gândesc.”

17. De-ai sta să numeri foile din plăcintă, nu mai ajungi s-o mănânci.

18. Lumea-i cum este, și ca dânsa suntem noi. – Epigonii

19. Lumea asta-ntreagă e o clipă suspendată, Că-ndărătu-i și nainte-i întunerec se arată. – Scrisoarea I

20. Demult a lumii vorbe eu nu le mai ascult, Nimic e pentru mine ce pentru ea e mult. – Mureșanu, de Mihai Eminescu

21. Nenorocirea este cel mai bun dascăl; își are metoda ei proprie, dar de greș nu dă.

22. Am înțeles că un om poate avea totul, neavând nimic, și nimic având totul.

23. În om e un șir nesfârșit de oameni. – Sărmanul Dionis

24. O casă veche, de piatră, dar cam strâmbă, e totuși mai bună pentru vreme de iarnă și pentru nevoi decât un palat de hârtie franțuzească.

25. “Numai omu-i schimbător,
Pe pământ rătăcitor.”

– Revedere

26. “Numai poetul,
Ca păsări ce zboară
De-asupra valurilor,
Trece peste nemărginirea timpului:
În ramurile gândului,
În sfintele lunci,
Unde păsări ca el
Se-ntrec în cântări.”

– Numai poetul

27. Da! În locul stejarului secular, stejarul cel tânăr se înalță în sus – neam vine și neam trece – aceasta este legea veacurilor.

28. Da! Orice cugetare generoasă, orice descoperire mare purcede de la inimă și apelează la inimă.

29. “Au nu stii tu ce suntem? Copii nimicniciei
Nefericiri zvârlite în brazdele veciei,
Ca repedea rotire a undelor albastre,
Gândirea noastră – spuma zădărniciei noastre,
Iar visuri și iluzii, pe marginea uitării,
Trec și se pierd în zare ca paserile mării.” – Nu mă-nțelegi

Citate de Mihai Eminescu despre iubire

Citatele de Mihai Eminescu despre iubire nu sunt pline de speranță, dar pun într-o lumină profundă cel mai frumos sentiment uman.

30. Cerul visează stele, pământul amoriu. – Mihai Eminescu

31. “Ce e amorul? E un lung
Prilej pentru durere,
Căci mii de lacrimi nu-i ajung
Și tot mai multe cere.”

– Ce e amorul? Mihai Eminescu

32. “Și-apoi ce-i amorul? Visu-i și părere,
Haina strălucită pusă pe durere.”

– Care-o fi în lume…

33. “Amor? O, ce amară fericire,
Cât dulce chin e în acest cuvânt!
Un zâmbet e în zile de mâhnire,
Un soare e la-ntunecos avânt.”

– Amor? O, ce amară fericire…

34. A iubi? a avea vreme de pierdut. Cine n-are vreme, nu iubește.

35. Un amor care se sfârșește cu amiciție nu a fost amor.

36. Prietenia e o transformare a iubirei; ea nu depinde de sex, de aceea e mai pură.

Citate de Mihai Eminescu despre viață

Viața este pentru Eminescu cealaltă fațetă a monedei. Pe una este moartea, pe cealaltă viața. Totul pare deșertăciune din perspectiva morții ce va veni fără tăgadă. Iată câteva citate Mihai Eminescu despre viață.

37. Un vis al morții este viața lumii.

38. “În lupte nu e decât victorie pe de o parte,
Cădere pe de alta – nedreptate.”

– Demonism

39. Menirea vieții tale este să te cauți pe tine însuți.

40. “La același șir de patimi deopotrivă fiind robi,
Fie slabi, fie puternici, fie genii ori neghiobi.”

41. “…toți se nasc spre a muri
Și mor spre a se naște.”

– Luceafărul

42. Ocazia e iute la fugă și leneșă la întors.

Citate de Mihai Eminescu despre a fi om și despre oameni

Oamenii și umanitatea au fost în centrul meditației lui Eminescu mereu. De aceea vei găsi mai departe câteva citate semnate de Mihai Eminescu foarte puternice și profunde.

43. Oamenii se împart în două: unii caută și nu găsesc, alții găsesc și nu-s mulțumiți.

44. Un om înțelept cunoaște pe nerod, căci nerod a fost fiecare-n viață-i; dar un nerod nu cunoaște pe-un înțelept, căci n-a fost niciodată înțelept.

45. Oamenii nu se deosebesc atât prin ceea ce zic, cât prin ceea ce fac. – Opera politică

46. Liber nu e decât omul ce trăiește din munca productivă a mânilor sale. Numai acela e în stare de a proba binele unde-l vede și munca temeinică. – Opera politică

47. Ticălos nu este decât acela care ticăloșește pe oameni ce nu sunt ticăloși.

48. În orice om, o lume își face încercarea. – Împărat și proletar

49. Omul de spirit e acela care-n fundul inimei lui râde de toți și de toate. Om de geniu e cel ce râde de el însuși. De aceea un geniu nu poate fi rău, pe când un om de spirit e totdeauna rău.

50. Sărăcia pentru mase e mult mai deschisă corupțiunii, decât averea.

Citate de Mihai Eminescu despre moarte

Moartea, așa cum spuneam, e atotprezentă în poeziile și scrierile lui Mihai Eminescu. Pe lângă citatele alese pe tot parcursul acestui articol, am ales două dedicate acestui subiect.

51. “Moartea succede vieții, viața succede la moarte,
Alt sens n-are lumea asta, n-are alt scop, altă soarte.” – Epigonii

52. “O, moarte-i un chaos, o mare de stele,
Câd viața-i o baltă de vise rebele.” – Mortua est

Citate de Mihai Eminescu despre adevăr

53. “Ei caut-adevăr – găsesc minciune.
Neam vine și neam trece – toți se-nșală.
Eu adevăr nu cat, ci-nțelepciune.” – Mihai Eminescu, În căutarea Șeherezadei

54. Adevărurile abstracte sunt indigestibile pentru inteligența poporului, precum carbon, azot, hidrogen și oxigen pur sunt indigeste pentru stomac ca alimente. Ele nu produc căldura necesară, tot astfel precum abstracțiunile nu produc căldura sufletească necesară, organul moral nu le poate asimila.

Citate de Mihai Eminescu despre bătrânețe

55. “Bătrânețea e o moarte înceată.” – Cezara

56. “Nu întreba pe cel bătrân de zile,
Căci capu-i slab la dânsu, gândirile-s copile.” – Mira, de Mihai Eminescu

57. “Așa e bătrânețea, e plină de venin
Și ce face cel tânăr, nu place la bătrân.” – Mira, de Mihai Eminescu

Citate de Mihai Eminescu despre caracter și morală

58. Între caracter și inteligență n-ar trebui să existe alegere… Inteligențele se găsesc adesea – caracterele sunt foarte rare

59. Moralitatea e pentru suflete identică cu sănătatea pentru trup.

60. Frenezie și dezgust, dezgust și frenezie – iată schimbările perpetue din sufletul omenesc modern. – Superfluența populației. Scrieri

61. Cine nu minte niciodată e natura. – Opera politică

Citate de Mihai Eminescu despre esență și eternitate

62. Unul e în toți, tot astfel precum una e în toate.

63. “Și în noaptea neființei totul cade, totul tace,
Căci în sine împăcată reîncep-eterna pace.” – Scrisoare I

64. “O convenție e totul; ce-i azi drept, mâine-i minciună,
Ați luptat luptă deșartă, ați vânat țintă nebună.” – Epigonii

65. “Multe flori sunt, dar puține
Rod în lume o să poarte,
Toate bat la poarta vieții,
Dar se scutur multe moarte.”

– Criticilor mei

66. Moartea-i un moment, disperarea e timp. – Sărmanul Dionis

67. Vrei viitorul a-l cunoaște, te întoarce spre trecut. – Memento mori

68. “Vreme trece, vreme vine,
Toate-s vechi și noi sunt toate.”

– Glossă

Citate de Mihai Eminescu despre fericire, râs

69. “In cer întotdeauna
Urmăm al nostru mers,
Ca soarele şi luna
Rotind în univers.
Un crez adânc pătrunde-va
De-a pururi omenirea
Că undeva, undeva,
E fericirea;
Și toți aleargă după ea,
N-o află nicăirea.”  – Cu pânzele-atârnate

70. Ne-am grăbit să râdem, ca să nu plângem. – Opera politică

71. Nu există oameni mai ne-nduplecați și mai duri decât cei preocupați întruna de nefericirea lor.

Citate Mihai Eminescu despre înțelepciune

De multe ori Eminescu pare să nu creadă în înțelepciunea adevărată, totul pare deșertăciune, inclusiv înțelepciunea … V-am ales doar două citate de Mihai Eminescu pe această temă, dar sunt și alte citate în articol care se referă la această temă.

72. Nebunii lui Shakespeare sunt adevărați înțelepți.

73. Cesare! cât pa(r)i de mare – și ce mic în adevăr (ești)! – Memento mori

Citate Mihai Eminescu despre națiune și politică

Mihai Eminescu a meditat îndelung asupra ideii de stat, națiune, politică și dezvoltare economică, fiind un talentat gazetar al vremii, cu reflecții publicate pe aceste teme care încă stau în picioare și astăzi. V-am selectat câteva din citatele lui Mihai Eminescu pe aceste teme mai jos.

74. O nație care produce grâu, poate trăi foarte bine, nu zicem ba, dar niciodată nu va putea să-și îngăduie luxul națiilor industriale înaintate. Neapărat, nu trebuie să rămânem popor agricol, ci trebuie să devenim și noi nație industrială măcar pentru trebuințele noastre. – Opera politică

75. “N-avem oști, dară iubirea de moșie e un zid.” – Scrisoarea III

76. Naționalismul este un semn rău la un popor.

77. Cine-și închipuiește a progresa prin salturi, nu face alta decât a da înapoi. – Opera politică

Citate Mihai Eminescu despre poezie și poeți

Poeziile lui Mihai Eminescu sunt de multe ori o reflecție asupra însuși poetului și asupra a ceea ce înseamnă să scrii o poezie.

78. “Ce e poezia? Înger palid cu priviri curate,
Voluptos joc cu icoane și cu glasuri tremurate,
Straniu de purpură și aur peste țărâna cea grea.”- Epigonii

79. “E ușor a scrie versuri,
Când nimic nu ai a spune.”

– Criticilor mei

80. “Ne-nțeles rămâne gândul
Ce-ți străbate cânturile,
Zboară vecinic îngânându-l
Valurile, vânturile.”

– Dintre sute de catarge

Citate de Mihai Eminescu despre trecerea timpului

Trecerea timpului este una dintre temele preferate ale lui Eminescu, de aceea am creat un subtitlu dedicat acestor citate din Mihai Eminescu, dar veți găsi referințe la trecerea timpului și mai sus, în celelalte citate din articol.

81. “Icoana stelei ce-a murit
Încet pe cer se suie:
Era pe când nu s-a zărit,
Azi o vedem, și nu e.” – La steaua, de Mihai Eminescu

82. “Suntem ca pleava stearpă, suntem frunze uscate
Pe care vântul vieței spre moarte le tot bate.” – Mira, de Mihai Eminescu

Mihai Eminescu e fără îndoială unul dintre cei mai profunzi și talentați poeți din întreaga lume și avem atât de multe expresii și strofe care ne ating în adâncul inimii. Sperăm că ați identificat în aceste citate de Mihai Eminescu ideile și poeziile pe care le căutați.

Citește și

Cele mai cunoscute citate de Emil Cioran

Citate Einstein – 75 citate deștepte despre viață, fericire și cunoaștere

LASĂ UN COMENTARIU

Please enter your comment!
Please enter your name here