Cele mai bune 100 Proverbe în latină, citate în latină și expresii latinești

0
93832
top citate in latina proverbe in latina expresii latinesti

Latina este o limbă moartă, dar trăiește în limbile moderne prin proverbe în latină, expresii latinești și citate în latină, multe preluate ca atare din latină, altele despre care am și uitat că provin din limba latină. V-am pregătit mai jos o colecție cu cele mai cunoscute proverbe în latină, citate în latină, expresii latinești – pe toate cu traducere în limba română și interpretare pentru o înțelegere facilă.

Sperăm să identificați printre ele proverbul sau citatul în latină căutat sau al cărui sens sau formă corectă l-ați / ați uitat-o.

Proverbe în latină

Civilizația romană ne-a lăsat nu doar arhitectură, inginerie, drept și multe altele valori culturale, ci și expresii și proverbe în latină pe care încă le folosim ca atare. Mai jos am selectat pentru voi câteva astfel de proverbe în limba latină.

Nulla tenaci invia est via. – Pentru cei stăruitori, niciun drum nu e de nestrăbătut.

Luceat lux vestra. – Lasă lumina ta să lumineze!

Luctor et emergo. – Mă lupt și reușesc!

Non ducor, duco. – Nu sunt condus, conduc!

Ingrato homine terra pejus nihil creat. – Pământul n-a văzut ceva mai rău ca omul nerecunoscător.

Radices litterarum amarae sunt, fructus dulces. – Rădăcinile educației sunt amare, dar fructele ei dulci.

Etiam sanato vulnere cicatrix manet. – Deși rana s-a vindecat, rămâne cicatricea.

Amor vincit omnia. – Iubirea cucerește totul.

De mortuis nil nisi bonum. – Despre cei morți numai de bine.

Festina lente. – Grăbește-te încet

Barba non facit philosophum. – Barba nu face pe nimeni filosof

Non desistas, non exieris – Nu renunța niciodată, nu ceda niciodată

Beati bellicosi – Binecuvântați sunt luptătorii

Silentium est aureum – Tăcerea e de aur

In absentia lucis, tenebrae vincunt – În lipsa luminii întunericul triumfă

Hannibal ad portas – Hannibal în fața porților! (expresie care se folosește în situația unui pericol iminent, referindu-se la atacul cartaginezului Hannibal asupra Romei, unul dintre cei mai buni strategi militari din istorie și unul dintre cei mai mari dușmani ai romanilor)

Citate în latină

citate in latina proverbe latinesti

Pe lângă proverbe latinești, v-am pregătit și câteva citate în latină, dictoane în limba latină li alte expresii latinești.

Veritas nunquam perit. – Seneca Adevărul nu va dispărea niciodată. – Seneca

Audere est facere – Să îndrăznești înseamnă să reușești.

Cogito, ergo sum. – Gândesc, deci sunt. – Descartes

Dum anima est, spes est. – Atâta timp cât e viață e și speranță.

Nosce te ipsum – Cunoaște-te pe tine însuți!

Carpe diem, carpe noctem, carpe omnia! – Bucură-te de ziua de azi, bucură-te de noapte, bucură-te de tot!

Veritas vos liberabit. – Adevărul te va elibera!

Ars longa, vita brevis – Arta lungă, viață scurtă

In libras, libertas – În cărți găsești libertate


obscurum per obscurius – Să faci complicatul și mai complicat

ignotum per ignotius – Necunoscutul și mai necunoscut

citius altius forties — motto-ul Jocurilor Olimpice moderne Mai înalt, mai sus, mai puternic

discendo discimus —  predând altora, învățăm

faber est suae quisque fortunae — fiecare om este creatorul propriului destin – citat de Appius Claudius Caecus

fac fortia et patere — fă fapte curajoase și îndură

fortis in arduis — Puternic în fața adversităților

historia vitae magistra — Istoria, profesorul vieții – Cicero

in aqua sanitas —  În apă este sănătate

labor omnia vincit — efortul susținut cucerește totul

memento vivere —  Amintește-ți să trăiești

si vales, valeo —  când tu ești puternic, eu sunt puternic

sic vita est — Asta este viața

vanitas vanitatum omnia vanitas —  Totul este vanitate – citat din Biblie (Ecclesiastul 1)

vincit qui se vincit —  Câștigă cel ce se cucerește pe el însuși

 

Dictoane în latină

Iată și câteva dictoane care pot reprezenta motto-uri pentru unii dintre noi, foarte aspiraționale și motivaționale.

Semper ad meliora.  – Întotdeauna spre lucruri mai bune!

Veni, vidi, vici. – Am venit, am văzut, am cucerit.

Verba volant, scripta manent. – Vorba zboară, scrisul rămâne.

Dictum factum. – Ceea ce e spus rămâne spus.

Fata viam invenient. – Destinul va găsi o cale.

Fortuna caeca est – Soarta este oarbă!

Carpe diem! – Bucură-te de ziua de azi!

Memento mori – Amintește-ți că vei muri

Per ardua, ad astra – Cu efort, până la stele!


Post tenebras, lux – După întuneric, lumină

Sic transit gloria mundi – Așa trece gloria lumii

 

Expresii în latină 

V-am pregătit și mai multe expresii latinești traduse pe care le puteți include în conversațiile voastre oricând, ceea ce va crea impresia unei culturi de invidiat 🙂 Ce-i drept o expresie latinească e oricând binevenită pentru că transmite o idee complexă în doare câteva cuvinte.

Ceteris paribus. – Toate lucrurile fiind considerate egale.

Deus ex machina. – Dumnezeu dintr-o mașină.

Errare humanum est. – Să greșești este omenește.

Facta, non verba. / Acta non verba – Fapte, nu vorbe.

In vino veritas – În vin este adevărul

Lupus in fabula. – Vorbind despre lup..

Memento vivere – Amintește-ți să trăiești

Mens sane in corpore sano – O minte sănătoasă într-un corp sănătos

Primus inter pares – Primul dintre egali

Pro bono publico – Pentru binele public

Quo vadis, Domine? –  Unde mergi, Doamne?

Semper fidelis – Întotdeauna loial

Utile dulci – Îmbin plăcutul cu utilul

Mirabile dictu – Frumos spus

Tempus fugit – Timpul zboară

Caveat emptor – Cumpărătorul să fie conștient de..

In absentia – În absență

In flagrante delicto – În actul de a comite o fărădelege/inegalitate

Ipso facto – Prin însuși acest lucru

Mea culpa – Din vina mea

Persona non grata – O persoană care nu e binevenită

Prima facie – La prima vedere

Post mortem – După moarte

Quid pro quo – Ceva pentru altceva

Terra incognita – Teren necunoscut


Vox populi – Vocea poporului

Alea iacta est – Zarurile au fost aruncate

Et in Arcadia ego – Și în Arcadia, iată-mă

Ex nihilo nihil fit – Din nimic, nimic

Felix culpa Accident fericit

Hic manebimus optime – Aici vom sta

et tu, Brute? — și tu, Brutus? – ultime cuvinte rostite de Cezar după ce este înjunghiat mortal de prietenul lui Brutus. Expresie utilizată pentru a exprima trădarea

Expresii latinești foarte scurte 

Mai jos veți găsi expresii latinești extrem de scurte, din două cuvinte sau chiar un cuvânt, unele despre care am și uitat unii dintre noi că provin din limba latină.

Ad hoc

Bona fide – De bună credință

De facto – în fapt

E.g. – De dragul exemplului

Ergo – De aceea

Et cetera – Și tot așa…

I.e. – id est Adică

Per se – În el însuși

Status quo – Starea de fapt existentă

Verbatim – În exact aceste vorbe

Versus – Împotriva

Vice versa – Invers

a posteriori – a posteriori

a priori – a priori

ad hominem – ad hominem

ad honorem —  pentru onoare

ad infinitum —  la infinit

ad nauseam — la nesfârșit

ante bellum — Înainte de război

bono malum superate —  Depășirea răului prin bine

corpus christi —  corpul lui Isus

creatio ex nihilo —  creație din nimic

curriculum vitae — CV, scurtă biografie

ex animo —  Din inimă, sincer

ex libris —  din bibliotecă

ex nihilo —  din nimic

fac simile — fă asemănător – originea cuvântului fax

habemus papam — Avem papă, expresie utilizată atunci când se anunță un nou papă în Biserica Catolică

in situ —  Pe poziție

in vitro —  în sticlă, ceva care se lucrează în laborator

magna cum laude — cu mare laudă

magnum opus — operă de căpătâi

non sequitur —  Nu derivă

panem et circenses —  Pâine și circ

pater familias —  tată de familie


per annum —  pe an

per capita — pe persoană

postscriptum — abreviat P.S. postscriptum

sola fide —  Numai prin credință

tabula rasa —  John Locke a folosit această sintagmă pentru a descrie mintea umană la naștere, înainte de a acumula orice cunoștințe – Tabula rasa

veritas et aequitas —  Adevăr și echitate

Acestea sunt câteva dintre cele mai importante citate în latină, expresii latinești traduse, dictoane latine și proverbe în limba latină, și acestea toate traduse. Sperăm că ați identificat citatul sau proverbul căutat sau că ați identificat câteva astfel de expresii interesante pe care le veți include în vocabularul vostru.

Citește și

Citate Einstein – 75 citate deștepte despre viață, fericire și cunoaștere

100 citate filosofice despre esența vieții, iubirii și relațiilor umane

LASĂ UN COMENTARIU

Please enter your comment!
Please enter your name here